Vinterlagring

Vi vinterlagrer båter inne og ute. Bygget er isolert og er oppvarmet med konstant sirkulasjon fra stort ventilasjonsanlegg som gjør at kalesje og puter kan ligge i båten.VINTERLAGRING INNE I OPPVARMET HALL INKLUSIV SERVICE SOM BESKREVET UNDER

............................................................................................................................................


All lagring inne og ute gjelder for 6 måneder

t.o.m. 20 fot.................................................. kr. 375,- pr fot
21 – 25 fot.................................................... kr. 375,- pr fot
26 – 30 fot.................................................... kr. 375,- pr fot
31 – 35 fot.................................................... kr. 375,- pr fot


Prisene inkluderer:

- Opptak, høytrykksspyling og vask under fenderlist.
-  sjøsetting.
- Ihht forsikringsselskapets forskrifter så har ikke kunden tilgang til båter lagret inne.

Som tilleggs tjenester kan vi også tilby.:

- Vinterkonservering av motor.
- Sjekk av elektrisk anlegg.
- Polering over og under fenderlist.
- Bunnstoffing av skrog og drev.
- Montering av ankervinsj.
- Montering av bau og hekk thrustere
VINTERLAGRING UTE INKLUSIVE SERVICE SOM BESKREVET UNDER
............................................................................................................................................

Priser vinterlagring ute:

16 -  22 fot................................................ kr.  125,- pr fot
23 - 33 fot.................................................. kr.  125,- pr fot
Over 33 fot ..................................................  Etter avtale
All lagring inne og ute gjelder  for 6 måneder  

- Strøm kommer i tillegg etter forbruk.

Som tilleggs tjenester kan vi også tilby.:

- Vinterkonservering av motor.
- Full service av motor og drev
- Sjekk av elektrisk anlegg.
- Polering over og under fenderlist.
- Bunnstoffing av skrog og drev.
- Montering av ankervinsj.
- Montering av bau og hekk thrustere............................................................................................................................................
Alle priser er inkl. mva.


VestMarine har dekket de nødvendige ansvarsforsikringer i forbindelse med verksteddrift og marina virksomhet. Ved vinteropplag av båt og motor hos oss må kunden selv besørge nødvendige forsikringer på egen båt og motor for brann, tyveri, hærverk eller andre uforutsette skader, da dette ikke dekkes av forsikringer som vi har tegnet.
Copyright 2008 Vest Marine Båt - Sysco Sprintsite
VestMarine AS Husøyveien 135, postboks 243, 4262 Avaldsnes | Telefon: 47 47 44 44 | Telefaks: 52 83 91 12 | post@vestmarine.no